Investitsiyalar

Kompaniyaning investitsiya portfeli quyidagicha taqsimlanadi:

«Unitech» QK MCHJ – 67 923,8 ming so‘m 4%;

«Sixat va Farogat» DTM MCHJ – 5 000,0 ming so‘m 1,37%;

«Silk Road Tour» MCHJ – 4 860,6 ming so‘m 20%;

«Techman» MCHJ – 1 200,0 ming so‘m 20%;

«Korvis Komfort» MCHJ – 280,4 ming so‘m 20%.

Hisobot davrida Kompaniya tomonidan yuqorida ko‘rsatilgan tashkilotlardan dividend sifatida 10 545,5 ming so‘m miqdorida mablag‘ olindi.

Yuqorida ko‘rsatilgan tashkilotlar 2013 yil uchun moliya-xo‘jalik faoliyati yakunlari bo‘yicha quyidagi moliyaviy natijalarni qo‘lga kiritdilar:

ming so‘m.

Tashkilotning nomi

Sof tushum

Davr harajatlari

Sof foyda

«Unitech» QK MCHJ

3 613 872,9

1 343 878,1

322 500,0

«Techman» MCHJ

436 278,2

400 025,6

10 151,8

«Korvis Komfort» MCHJ

129 346

121 190

6 338

«Sixat va Farogat» DTM MCHJ

967 898

213 504

13,0

«Silk Road Tour» MCHJ

146 262

145 928

– 8 439

«Safline Gold» MCHJ

tugatildi